Deponiavfall

Det finns material som inte går att återvinna eller förbränna. Det kan till exempel vara glasfiberisolering och asbest. Sådant avfall läggs på deponi, det vill säga, grävs ned på en sopanläggning. Vid årsskiftet 08/09 upphörde Sjömansängs återvinningscentral med sin deponiverksamhet men vi tar fortfarande emot deponiavfall som vi sedan sänder vidare till andra deponier.

Närbild på lastare med en sopbal på Sjömansäng (Fotograf: Marielle Johansson)Sjömansängs deponi

Från och med den 1 januari 2009 lägger vi bara rena schaktmassor på vår deponi. Vi tar fortfarande hand om deponiavfall, men det som inte kan klassas som rent tippas i vår nybyggda omlastningsficka för deponiavfall. Där lastar vi om avfallet och kör det till annan deponi.

Behöver din verksamhet lämna deponiavfall?

För att lämna deponiavfall på Sjömansängs återvinningscentral ska du göra så här:

  • Sortera avfallet och försök minimera deponiavfallsmängden
  • Gör en grundläggande karaktärisering (noggrann beskrivning och klassning) av avfallet. Hämta avfallsdeklarationsblankett (pdf-fil).
  • Analysera avfallet vid behov (analys måste utföras av ackrediterat laboratorium)
  • Visa den ifyllda blanketten för vår personal innan du tippar något avfall

Kör du flera liknande lass från samma ställe räcker det med att lämna en blankett en gång!

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image