Farligt avfall

skåp-med-kemikalier-farligt-avfallFarligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga.

Företag och verksamheter kan inte lämna farligt avfall på Sjömansängs återvinningscentral. Avfallet behöver speciell hantering och ska sorteras ut från verksamhetens övriga avfall.

Vanliga typer av farligt avfall kan vara:

  • Omärkta flaskor/burkar/lådor. De kan vara farliga eftersom innehållet är okänt. Ta det säkra före det osäkra!
  • Förbjudna bekämpningsmedel. De kommer ofta fram i samband med bostadsförsäljning eller dödsbon.
  • Avfall som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, dörrklockor och elprodukter med knappcellsbatterier.
  • Avfall som innehåller bly, till exempel blymönja, används som rostskyddsfärg på järnkonstruktioner och underredsbehandling av båtar.
  • Härdare, starka syror och baser (exempelvis ammoniak).
  • Kalciumkarbid (för bekämpning av sorkar)

Ta hand om ditt farliga avfall

När det gäller omhändertagande av farligt avfall har du två alternativ:

  1. Själv transportera det farliga avfallet till Tekniska Verken, Linköping eller Fortum Waste Solutions, Kumla. Beroende på hur stora mängder du ska transportera kan det krävas att du anmäler eller söker tillstånd hos Länsstyrelsen före transporten. Du hittar mer information samt alla dokument på deras webbplats.
  2. Anlita en entreprenör som är specialiserad på att hämta och ta hand om farligt avfall från verksamheter. Då slipper du söka tillstånd/anmäla till Länsstyrelsen och upprätta transportdokumentet, eftersom entreprenören gör det åt dig. Entreprenörer hittar du till exempel på webben.

Noll-tolerans för farligt avfall i avloppet

Det är av största vikt att farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt och ska under inga omständigheter hamna i avloppet. Avloppsreningsverken är inte utrustade för att ta hand om sådant. Gå igenom dina kemikalier och se om du verkligen behöver dem. Välj miljöklassade produkter så minimeras risken att farligt avfall kommer ut i mark och vatten. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO) är en bra hjälp för företag vid genomgång och miljöanpassning av kemikalieanvändningen. Läs mer på deras webbplats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image