Sluten tank

Gammaldags gärdsgård i Regna (Fotograf: Jan Erik Petterson)Har du sluten tank får du själv ringa och beställa slamtömning hos oss. Akuta tömningar beställer du av oss mot särskild avgift. Du beställer slamtömningen av vår kundservice. Priserna hittar du i avfallshanteringstaxan (pdf-fil).

Tänkvärt för fastighetsägaren

Vägen är sop- och slambilschaufförens arbetsplats och för att minimera risken för olyckor ska framkomligheten och sikten vara god. Hjälp till genom att röja/klippa bort träd och buskar från vägar och tillfarter. Vägbredden ska vara minst 3,0 meter och buskröjd bredd minst 3,5 meter. Minsta frihöjd är 4,0 meter. Vägunderlaget måste kunna bära en större lastbil (26 ton).

Observera

  • Du ansvarar för funktion och skötsel av din avloppsanläggning.
  • Markera platsen där brunnen är belägen så den är lätt att hitta. Sätt gärna en flagga på en pinne eller liknande.
  • Ta bort växtlighet och dekorationer på/runt brunnen.
  • Brunnslocket ska inte vara tyngre än cirka 15 kg.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image