Taxor och avgifter

hög-med-gips-på-sjömansängs-återvinningscentralFör att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling, återvinning av avfall samt kostnader för planering och tillsyn enligt miljöbalken, samt drift och underhåll av återvinningsanläggning med deponi beslutar styrelsen i Finspångs Tekniska Verk om avgifter enligt en avfallshanteringstaxa. Hela avfallshanteringstaxan för 2017 hittar du här (pdf-fil, 282 Kb, öppnas i nytt fönster). 

Tippavgifter 2017

Företagens tippavgifter på Sjömansäng återvinningscentral och deponi. Avgifter exklusive mervärdeskatt, som för närvarande uppgår till 25 procent. Läs mer om de möjligheter företag och verksamheter har att mot en avgift lämna avfall på Sjömansängs återvinningscentral.

Avfallstyp

Avgift/ton

Asbest

1 100 kr

Asfalt

100 kr

Borrkax

100 kr

Brännbart (sorterat)

700 kr

Brännbart (större än 1m x 0,5m x 0,5m)

1 100 kr

Dagvattenrens

600 kr

Deponi (ej återvinningsbart)

1 300 kr

Fönster

         400 kr

Förorenat schakt godkänd

300 kr

Gips (ren gips)

1 100 kr

Gips (med inblandning av annat material)

1 500 kr

Hästgödsel

200 kr

Kabeltrummor

         700 kr

Komposterbart

200 kr

Latrin

120 kr/st

Metallskrot

0 kr

Osorterat avfall

2 300 kr

Returpapper

0 kr

Ris & grenar 

150 kr

Schakt

0 kr

Slam från fettavskiljare

900 kr

Stubbar och stockar

700 kr

Tryckimpregnerat

2 000 kr

Träavfall, till exempel brädor m m

250 kr

Övrigt: Enhetstaxa mindre lass sorterat avfall (släpkärra el. liknande)

350 kr/lass

Här kan du ladda ned en mer utskriftsvänlig version av våra tippavgifter (pdf-fil, 171 Kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image