Farligt avfall - hushåll

skåp med farliga kemikalier

Farligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att du lämnar in sådant till Sjömansängs återvinningscentral eller till Miljöbilen.

Vanliga typer av farligt avfall kan vara:

  • Omärkta flaskor/burkar/lådor. De kan vara farliga eftersom innehållet är okänt. Ta det säkra före det osäkra!
  • Förbjudna bekämpningsmedel. De kommer ofta fram i samband med bostadsförsäljning eller dödsbon.
  • Avfall som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, dörrklockor och elprodukter med knappcellsbatterier.
  • Avfall som innehåller bly, till exempel blymönja, används som rostskyddsfärg på järnkonstruktioner och underredsbehandling av båtar.
  • Härdare, starka syror och baser (exempelvis ammoniak).
  • Kalciumkarbid (för bekämpning av sorkar)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image