Avfallstrappan

Illustration av avfallstrappan, Illustratör: Marika Sjödin

Europeiska Unionen (EU) har tagit fram en avfallshierarki, ”Avfallstrappan”, som i fem trappsteg beskriver hur avfall ska sorteras och omhändertas där det översta trappsteget är det allra bästa ur miljösynpunkt.

1. Minimera/förebygga

Allra bäst är att förhindra att det blir något avfall. Välj produkter med få eller inga förpackningar, använd tygpåse.

2. Återanvända

Lämna in sådant som är helt och funktionellt till second hand. Sjömansängs återvinningscentral har till exempel en container för detta.

3. Återvinna

Tänk kretslopp! Lämna tidningar, batterier och förpackningar på återvinningstationerna. Farligt avfall, vitvaror, metallskrot och annat avfall lämnar du på Sjömansängs återvinningscentral. Nu finns även möjlighet att lämna uttjänt småelektronik, batterier och ljuskällor direkt i affären. Eller skolan. Eller på biblioteket.

Du kan lämna här:

  • Bildningen, gymnasium och bibliotek
  • Coop Forum Viberga
  • Coop Nära, Rejmyre
  • ICA Hårstorp
  • Kristallen
  • Medley, Arena Grosvad

4. Energiutvinna

Går det inte att materialåtervinna kan det vara effektivt och miljömässigt bra att utvinna energi ur avfallet, genom till exempel produktion fjärrvärme.

5. Deponera

Avfall som inte kan användas som en resurs deponeras, det vill säga grävs ned, och är det miljömässigt sämsta alternativet. Det kan till exempel vara glasfiberisolering och asbest. Vid årsskiftet 08/09 upphörde Sjömansängs återvinningscentral med sin deponiverksamhet men vi tar fortfarande emot deponiavfall som vi sedan sänder vidare till andra deponier.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image