Fjärrvärme

Sommarstig i lummig natur (Fotograf: Staffan Berggren)

Här hittar du information om bland annat:

  • hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar i Finspång
  • vår produktion av grön el 
  • tekniska bestämmelser och lokala regler

Du hittar även hur du går över till den gröna sidan och bli vår nästa kund!


 

Nyheter

28 mars 2017 kl. 08:14

Nya avtalsvillkor för fjärrvärmekonsumenter

Händer i ett handslag, fotograf Jennie Jansson.Nya avtalsvillkor har förhandlats fram mellan Energiföretagen (f.d. Svensk Fjärrvärme) och Konsumentverket. Dessa nya avtalsvillkor ersätter de gamla och kommer att börja gälla fr.o.m. 1 juni 2017 för leverans av fjärrvärme till alla konsumenter. Här kan du läsa mer om  avtalsvillkoren. Läs hela nyheten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image