Tekniska föreskrifter och anvisningar

Här har vi samlat viktig information för dig som är fastighetsägare, rörinstallatör eller konsult. Allt för att säkerställa leverans, funktion och säkerhet.

Kontakta oss i god tid

Som ledningsägare åligger det Finspångs Tekniska Verk att säkerställa ett säkert och fungerande fjärrvärmenät. Därför finns krav på att ingrepp som på något sätt kan påverka fjärrvärmenätet skall godkännas av Finspångs Tekniska Verk.

Innan byte, reparation eller ombyggnad av en fjärrvärmecentral ska Finspångs Tekniska Verk kontaktas för godkännande. Även innan arbete påbörjas på kundens fastighet eller dess värmesystem som på något sätt kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet skall Finspångs Tekniska Verk kontaktas i god tid innan arbete påbörjas. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Anmälan till Finspångs Tekniska Verk

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att installation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen sker enligt branschens gällande regler. Vid installation eller ombyggnation av en större fjärrvärmecentral (ej småhus), gäller att fastighetsägaren/rörinstallatören ska skicka dimensioneringsunderlag, kopplingsprinciper och situationsplan till Finspångs Tekniska Verk för granskning. Vid installation eller ombyggnation av fjärrvärmecentraler i småhus gäller att märke och modell på fjärrvärmecentralen ska skickas in till Finspångs Tekniska Verk för granskning. Underlaget skickas senast 14 dagar innan arbetet ska utföras till vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger. 

Provtryckning, mätarmontage och besiktning

Primärsidan på alla fjärrvärmecentraler ska provtryckas, inklusive anläggningar i småhus. Detta gäller för samtliga typer av nyinstallationer, reparationer och vid förändringar i befintliga anläggningar som kräver provtryckning. I samband med provtryckning på nyinstallationer sätter vi upp en värmemätare. När hela installationen eller ändringen är genomförd skall anläggningen besiktas innan den får tas i bruk. Boka tid för provtryckning/mätaruppsättning samt besiktning hos vår kundtjänst senast tre arbetsdagar i förväg. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Tekniska bestämmelser och lokala regler

De tekniska bestämmelserna och våra lokala regler är komplement till branschvillkoren.

Som fastighetsägare är det viktigt att du tänker på att:

 • Kontakta Finspångs Tekniska Verk i god tid om du tänker installera ett nytt fjärrvärmesystem eller göra ändringar i en befintlig anläggning.
 • Finspångs Tekniska Verk ska kontaktas:
  - I planeringsstadiet av nybyggnation där fjärrvärmeanslutning önskas.
  - Innan byte, reparation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen.
  - Innan arbete påbörjas på kundens fastighet inkl. dess värmesystem som på något sätt kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet.
 • Det ligger på fastighetsägarens ansvar att följa gällande tekniska regler, även om arbetet utförs av en entreprenör.
 • Skicka in handlingar som skall vara Finspångs Tekniska Verk tillhanda i god tid.
 • Kalla Finspångs Tekniska Verk till provtryckning och besiktning i god tid.

Som installatör är det viktigt att du tänker på att:

 • Följa Tekniska bestämmelser F:101 och de lokala föreskrifterna.
 • För fjärrvärmecentraler i näringsverksamhet ska Finspångs Tekniska Verk närvara vid provtryckning. När detta är gjort kan anläggningen isoleras på primärsidan. När hela anläggningen är klar kan sedan anläggningen besiktas i sin helhet tillsammans med Finspångs Tekniska Verk.
 • Egenkontroll ska utföras vid alla typer av arbeten på kundernas fjärrvärmecentraler. Det finns två varianter av egenkontroll: En för nyinstallation av fjärrvärmecentraler samt en mindre omfattande för övriga reparationsarbeten eller ombyggnader.
  - Egenkontroll för nyinstallation av fjärrvärmecentral (wordfil, 208 Kb, öppnas i nytt fönster)
  - Egenkontroll för reparationsarbete och ombyggnad av fjärrvärmecentral (wordfil, 206 Kb, öppnas i nytt fönster)
  Egenkontrollen ska fyllas i och skickas till Finspångs Tekniska Verks kundtjänst för arkivering efter slutfört arbete. Installatören kan även välja att fylla i sin egen egenkontrollslista. Denna skall dock innehålla minst detsamma som Finspångs Tekniska Verks lista för motsvarande arbete.

Om du har frågor om de lokala föreskrifterna så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image