Så fungerar fjärrvärme

Närbild-på-element-med-termostatFjärrvärme är, enkelt beskrivet, vatten med en temperatur på 75-98° C som pumpas ut i ett slutet ledningssystem från värmeverket till värmeväxlare i anslutna fastigheter. När värmeväxlaren använt det heta vattnet för att:

  • värma upp kallvatten från vattenverket att bli varmt kran- och duschvatten
  • värma upp fastighetens element

så har vattnet svalnat till cirka 50 grader. Då leds det tillbaka till värmeverket för att hettas upp och transporteras ut i fjärrvärmenätet igen. Fjärrvärme ger dig med andra ord obegränsat med varmvatten och värme i huset dygnet runt, året runt.

Installation och funktion

Närbild-på-fjärrvärmerör-med två-anslutningsledningarFastigheten ansluter vi till fjärrvärmenätet med två rör (fram- och returledning) från gatan in i fastigheten. Anslutningen innebär inga stora ingrepp i vare sig mark eller byggnader och när markytan ställts i ordning försvinner snart alla spår.

En central - två system

Närbild-på-fjärrvärmecentralenInne i fastigheten installerar vi en fjärrvärmecentral som innehåller två värmeväxlare: En värmeväxlare värmer upp det vatten som cirkulerar i fastighetens element och värmer upp bostaden. Den andra värmeväxlaren värmer upp kallvatten från vattenverket och ger varmvatten till kranar i till exempel badrum och kök.

De två vattensystemen är helt skilda från varandra så när du till exempel duschar är varmvattnet uppvärmt kallvatten från Blekens vattenverk och inte fjärrvärmevatten. 

Här kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar som uppvärmningssystem i en fastighet (pdf-fil, 842 Kb, öppnas i nytt fönster).

Besiktning och garanti

När installationen är klar går vi tillsammans med kunden igenom hur fjärrvärmecentralen fungerar. Efter slutbesiktningen ger vi 2 års garanti på fjärrvärmecentralen. Efter att garantitiden löpt ut ansvarar kunden själv för sin anläggning.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image