Ta vara på energin!

bild tagen med värmekamera - fötter på ett element

Hur ska vi få energin att räcka till? I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Ingen vill vakna upp till en kall dusch, eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vår totala energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Hur går den ekvationen ihop?

Lösningen heter fjärrvärme

I marken under våra fötter ligger ett nät av rör som distribuerar hett vatten dit det behövs. Fjärrvärmenätet är ett transportsystem som förser staden med värme. Ett liknande system kan även transportera kyla, så kallad fjärrkyla.

Fjärrvärme och fjärrkyla gör det möjligt att spara, lagra och ta vara på den energi som idag blir över, för att värma eller svalka dem som behöver. Tack vare fjärrvärme kan hela städer bli självförsörjande med lokalt producerad energi. För den urbana medborgaren innebär det ett bekvämt sätt att leva klimatsmart. Och när fler tar vara på energin – i ett modernt och öppet fjärrvärmenät – kan Sverige visa Europa och världen hur man skapar hållbara städer där vi värmer varandra med energin som blir över.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image