Fjärrvärmecentralen

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Oavsett hur fjärrvärmecentralen ser ut i just din villa fungerar alla på samma sätt. Via den lättnavigerade reglercentralen ställer du in önskad värme- och varmvattentemperatur — sedan sköter fjärrvärmecentralen resten.

 

Fjärrvärmen kommer till din villa i form av vatten som värmts upp i vårt kraftvärmeverk. Hemma hos dig ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. Det är dock inte, som man kanske skulle kunna tro, det varma fjärrvärmevattnet som rinner i dina element eller kommer ur din kran. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till att värma upp husets eget värmesystem och tappvarmvatten. I fjärrvärmecentralen finns en reglercentral, där du själv ställer in din önskade värme- och varmvattentemperatur.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image