Bli fjärrvärmekund

Fjäril på tistel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad prioriterar du när du ska välja uppvärmningsform för ditt hus? Hur miljösmart den är? Om den är lättskött? Driftsäker? Kanske är allt detta viktigt och då kan fjärrvärme vara ditt bästa val.

I stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla får du din värme från en gemensam anläggning - vårt värmeverk - när du har fjärrvärme. För att producera fjärrvärme använder vi resurser som annars skulle gå förlorade. Bränslet består alltså av olika former av rester. Det är till exempel rester från skogsbruk, avfall från industrier och byggprojekt, eller avfall från hushåll eller verksamheter. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt för oss att ta vara på överskottsvärme från SSAB.

Att välja fjärrvärme är ett bra val för klimat och miljö. Det är dessutom ett bekvämt och tryggt uppvärmningssystem med mycket hög driftsäkerhet. 

Kontakta oss så pratar vi mer om möjligheterna att ansluta din fastighet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image