Finspångs högsta landmärke

23 mars 2016 kl. 12:22

Ackumulatortanken vid värmeverket i FinspångNu har vi satt upp skylten på den snart färdigbyggda ackumulatortanken vid värmeverket i Finspång. 

Tankens diameter på 13 meter och höjd på 46 meter är Finspångs högsta anläggning och blir en markant förstärkning av Finspångs sky-line men även för Finspångs Tekniska verks miljömål:  

Att 2020 ha fossiloljefri värmeproduktion. 

– Ackumulatortankens uppgift är att lagra värmeenergi i form av 95-gradigt fjärrvärmevatten, berättar Stig Andersson, styrelseordförande för Finspångs Tekniska Verk. Hetvattnet använder vi sedan för att utjämna dygnsvariationerna i tillgång och efterfrågan på fjärrvärme.Thomas Larsson, Stig Andersson, Paul Barath vid ackumulatortanken värmeverket Finspång

– Möjligheten att använda ackumulatorn gör att våra pannor kan köras med en jämnare last, fortsätter Paul Barath, vd för Finspångs Tekniska Verk. Detta bidrar till bättre ekonomi, lägre produktionskostnad, minskad miljöpåverkan och med det minskat slitage på pannor samt förbättrad arbetsmiljö för driftspersonalen. Förutom att reducera toppar och dalar i fjärrvärmeproduktionen skapar tanken även en trygghet genom ökad leveranssäkerhet vid eventuella driftstopp i produktionen. 

– Den nya anläggningen innebär att Finspångs Tekniska Verk kan minska utsläppen av fossil koldioxid från spetslastproduktionen och ta ett rejält steg närmare miljömålet; att ha en fossilojefri värmeproduktion, avslutar Paul Barath.


Fakta Ackumulatortanksprojektet:

  • projektkostnad ca 28 Mkr
  • idrifttagning i juni 2016
  • volym ackumulatortank 6 000 m³
  • höjd 46 meter
  • diameter 13 meter

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image