Sandupptagning och städning

Vitsippor i Engelska Parken (Fotograf: Jan Erik Petterson)När våren kommer är det dags att ta bort sand och grus från kommunens gator och gång- och cykelvägar. Är du fastighetsägare ansvarar du för att ta bort sanden från trottoarer och gångvägar vid din fastighet.

GC-vägar har högsta prioritet

Sandupptagningen startar normalt i månadsskiftet mars/april och gång- och cykelvägar har prioriet 1. Målet är att all sand på gator, gång- och cykelvägar ska vara bortsopad i mitten av maj månad.

VägsopDu som är fastighetsägare är ansvarig för sandupptagningen på trottoarer och gångvägar vid din fastighet. Du kan sopa ut sanden på gatan innan vi sopar gatan så slipper du själv ta reda på sanden.

Eftersom sandupptagningen dammar en hel del kan det vara bra att vänta med att tvätta fönster och liknande tills vi sopat klart i ditt bostadsområde. 

Du kan underlätta arbetet genom att:

  • undvika att parkera på gatan när vi sopar i ditt bostadsområde
  • beskära dina träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor.

Uteservering i centrum (Fotograf: Jan Erik Petterson)Städning i Finspångs centrum

Vi vill att våra invånare och besökare ska uppleva ett rent och snyggt centrum. Finspångs centrum städas därför två gånger i veckan, året om av oss. Kommunen arbetar aktivt med att minska nedskräpningen och här kan vi alla vara med och bidra genom att använda utställda papperskorgar och askkoppar.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image