Rännstensbrunnar

Faller det stora snömängder i kommunen kan det ställa till problem vid väderomslag. Lite beroende på hur snabbt vädret slår om från vinter till vår får smältvattnet olika konsekvenser. Blir det snabbt varmt kombinerat med regn hinner inte tjälen går ur marken och smältvattnet tas inte upp utan ansamlas som ytvatten. Detta kan till exempel orsaka skador i form av översvämningar av gator och källare. 

igensatt rännstensbrunnBefria rännstensbrunnen

Ett sätt att förhindra översvämning är att hålla dagvattenbrunnarna på gatorna fria från snö och is. Har du en dagvattenbrunn utanför din fastighet och har möjlighet att ta bort snö och is från brunnen minskar risken för översvämning betydligt.

Hör av dig till vår kundtjänst om du ser att det uppstår problem vid någon brunn.

Minimera risken för översvämning vid din fastighet

Som fastighetsägare kan du göra en hel del för att förebygga vattenskador:

  • Se till att fastighetens rännstensbrunnar är fria från snö, is, löv och liknande. Kolla rännstensbrunnarna på din gata så att även dessa är snö- och isfria och att vattnet har fri väg till brunnarna.
  • Se efter så att hängrännor och stuprör inte är igensatta av löv, snö och is.
  • Ta bort stora snödrivor från byggnadens fasader

Har din fastighet källare som kan drabbas av översvämning kan du göra följande åtgärder:

  • ta bort värdefulla föremål från källaren
  • fundera på att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image