Så fungerar snöröjningen i Finspång

15 januari 2016 kl. 08:04

Väg på vintern som kantas av björkar, fotograf Nils-Göran Swartz.En riktig vinter kan bjuda på rejält med snö och halka. Vi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på de flesta av kommunens gator och vägar. Tafikverket sköter genomfartslederna väg 215 och väg 51 och ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak privata vägföreningar som ansvarar för vinterväghållningen.

Prioriteringar och riktlinjer
När det snöat 3 cm börjar vi ploga de två stora gång- och cykelvägarna som går diagonalt igenom Finspång. Vi plogar också de gång- och cykelvägar som angör till kommunens skolor och förskolor. Prioritet ett har även gångstråk i Finspångs centrum och högtrafikerade gator och bussleder. Om det fortsätter snöa sätter arbetet igång med att snöröja kommunens övriga gång- och cykelbanor, gator och vägar. Vår snökarta visar de sträckningar som har prioritet 1. Prioriteringen är gjord efter kommuninvånarnas önskemål att ytterligare främja snöröjningen på gång- och cykelbanor. Detta för att exempelvis underlätta för cykelpendling.

Begränsade resurser kan ge upphov till frustration

Att sköta kommunens vinterväghållning är ett uppdrag med begränsade resurser och i år har vi dessutom en ny organisation med nya aktörer och det kan föra med sig enstaka inkörningsproblem. Vi förstår att det kan vara påfrestande att ibland behöva vänta på att få just sin gata snöröjd men kommuninvånarna kan lita på att vi gör vårt bästa för framkomligheten och trafiksäkerhetens skull.

Fastighetsägaren ansvar

två lådor med sand, fotograf: Anette MelanderFastighetsägare ansvarar för att trottoaren utanför fastigheten är skottad och halkbekämpad. För halkbekämpning av den kommunala gångbanan finns gratis grus/sand att hämta vid vårt kontor på Norrköpingsvägen 32. Du får högst ta 50 liter per tillfälle och kom ihåg att ta med egen spade och något att ta sanden i. Hänger grenar från träd eller häckar ut över trottoaren eller gatan ska de röjas bort för att inte hindra snöröjningen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image