Byte av tryckspilledning i Falla

Grävmaskin i nya rondellen (Fotograf: Jan Erik Petterson)Måndagen den 27 mars börjar vi byta tryckspilledningen som går utmed hela Mellanvägen i Falla. Projektet innebär vissa störningar i framkomligheten i närområdet. Vi räknar med att vara klara i slutet av april.

Trafik
Vi kommer att gräva upp gräsytan utefter hela Mellanvägen och uppmanar alla att ta bort parkerade fordon från gräsytan. Observera att parkering utefter Mellanvägen är förbjuden under pågående arbete.

Vid VA-ledningsarbeten använder vi ett antal arbetsmaskiner som kan bullra, damma och åstadkomma schaktmassor utefter vägen. Det kan uppstå trafikstörningar och tidvis vara framkomlighetsproblem i området. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och vi kommer självfallet att göra vårt bästa så att minsta möjliga obehag uppstår för de kringboende.

Frågor
Har du frågor eller funderingar om arbetet, trafik eller störningar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image