Nyläggning av ledningar på Dragonvägen

Grävmaskin med skopan i markenVi planerar att starta arbetet med nyläggning av vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Dragonvägen under vecka 49. Projektet beräknas vara klart under våren 2017.

Vattenavstängningar
Arbetet kommer att medföra korta avbrott i vattenförsörjningen. Behöver vi göra längre avbrott kommer vi att meddela berörda fastigheter. Vid längre avbrott kommer det finnas dricksvatten för avhämtning på området. Om vattnet blir missfärgat efter ett avbrott så låt kallvattenkranen få stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut igen.

Trafik
Arbetet medför att Dragonvägen kommer att stängas för genomfartstrafik. Det kan även stundtals bli besvärligt att nå sin garageinfart. Vid VA-ledningsarbeten använder vi ett antal arbetsmaskiner som kan bullra, damma och åstadkomma schaktmassor utefter vägen. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och vi kommer självfallet att göra vårt bästa så att minsta möjliga obehag uppstår för de kringboende.

Vi kommer att starta projektet vid vändplanen/korsningen Pionjärvägen och sedan arbeta oss mot Knektvägen.

Frågor
Har du frågor eller funderingar om arbetet, trafik eller störningar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, tfn 0122-851 80.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image