Våra verksamheter

Människor som kastar skräp i containrar, fotograf Michael Holmström.Verksamhet Avfallshantering

Vi ansvarar för insamling, transport, behandling och återvinning av avfall i Finspångs kommun. Vi sköter kundtjänst och fakturering. Vi utför planering och tillsyn enligt miljöbalken, samt driver och underhåller Sjömansängs återvinningscentral. Vi erbjuder våra kunder ekonomiskt och miljömässigt goda lösningar på behovet av avfallshantering.

Interiör vid Axsäters avloppsreningsverk i Finspång (Fotograf: Roxx fotografer, Vimmerby)Verksamhet Avlopp

Vi renar kommunens avloppsvatten i våra sex reningsverk. Målet är att all vatten- och avloppsrening ska ske med så lite kemikalietillsatser som möjligt, allt för att inte störa vattnets kretslopp i naturen.

Ackumulatortanken vid värmeverket i FinspångVerksamhet Energi

Vårt focus här är fjärrvärme där vi eldar olika sorters bränslen i vårt värmeverk och får på så sätt ut energi. Vi har byggt ut fjärrvärmesystemet sedan 1980-talet och efterfrågan är fortfarande stor. Detta eftersom fjärrvärme är ett tryggt och bekvämt uppvärmningssystem som innebär lägre arbetsbelastning för dig som fastighetsägare samt mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen. Under Energi sorterar även fjärrkyla och vattenkraft.

Grävmaskin med skopan i markenVerksamhet Nät/Teknik

Vi som arbetar inom Nät/Ledningsnät är en gemensam resurs för hela Finspångs Tekniska Verk. Det innebär att vi har ett brett verksamhetsområde. Vi utför bland annat inmätningar och utsättningar i samband med nybyggnationer och ombyggnationer av fastigheter i kommunen. Vi upprättar bygghandlingar och anbudshandlingar för markarbeten för vatten-, avlopp- och fjärrvärmeledningar samt för gatubelysningen. Vi utför fältmätning, inventering, inmätning och kartritning över ledningsnäten för vatten och avlopp, fjärrvärme och bredband i kommunen. Till Nät/Teknik hör Entreprenad som svarar för skötseln av kommunens gator, vägar, grönområden och allmänna platser. Åt vatten- och avloppsverksamheten på Finspångs Tekniska Verk utför vi, förutom skötsel och underhåll av vatten- och avloppsnätet, även nyanläggnings- och saneringsarbeten på vatten- och avloppsnätet.  

dricksglas med vattenVerksamhet Vatten

Vi förser dig som har kommunalt vatten med rent och friskt vatten. Kommunen har sex vattenverk för produktion av dricksvatten. Målet är att all vatten- och avloppsrening ska ske med så lite kemikalietillsatser som möjligt, allt för att inte störa vattnets kretslopp i naturen.

Telefon i närbild (Fotograf: Jan Erik Petterson)Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd arbetar för alla verksamheter inom Finspångs Tekniska Verk. Vi sköter bland annat fakturering av vatten- och avloppsavgifter, avfallshanterings- och fjärrvärmeavgifter. I arbetsuppgifterna ingår också budget, bokslut och löpande redovisning. Även kundtjänst, inköp och information ingår i denna grupp.

Organisationsschema över Finspångs Tekniska Verk AB (pdf-fil 181 Kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image