Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB

Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk är politiskt sammansatt och utses av Finspångs kommunfullmäktige. 

 

UppdragNamn

Ordförande

Stig Andersson (s)

Vice ordförande

Thomas Larsson (s)

Ledamot 

Leif Sundström (v)

Ledamot

Leif Johanneson (m)

Ledamot

Tommy Jacobson (fp)

Suppleant 

Mats Annerfeldt (s)

Suppleant

Cecilia Svärd (s)

Suppleant

Hugo Andersson (c)

Suppleant

Ingrid Ahlström (mp)

Suppleant

Marie Johansson (kd)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image