Tippavgifter 2018

Privatpersoner är välkomna att gratis lämna sitt sorterade avfall på Sjömansängs återvinningscentral. Är du företagare lämnar du avfall som det är producentansvar på kostnadsfritt på Sjömansäng. För övrigt avfall gäller nedanstående avgifter.

 

Företagens tippavgifter på Sjömansäng återvinningscentral och deponi. Avgifter exklusive mervärdesskatt, som för närvarande uppgår till 25 procent. 

Avfallstyp

Avgift/ton

Asbest

1 400 kr

Asfalt

200 kr

Borrkax

100 kr

Brännbart (sorterat)

700 kr

Brännbart (större än 1 m x 0,5 m x 0,5 m)

1 300 kr

Dagvattenrens

600 kr

Deponi (ej återvinningsbart)

1 300 kr

Fönster

400 kr

Förorenad schakt godkänd

300 kr

Gips (ren gips)

1 100 kr

Gips (med inblandning av annat material)

1 500 kr

Hästgödsel

300 kr

Komposterbart

250 kr

Latrin

120 kr/st

Metallskrot

0 kr

Osorterat avfall

2 300 kr

Returpapper

0 kr

Ris & grenar 

150 kr

Schakt

30 kr

Slam från fettavskiljare

900 kr

Kabeltrummor

700 kr

Stubbar och stockar

800 kr

Tryckimpregnerat

2 000 kr

Träavfall, till exempel brädor m m

350 kr

Övrigt: Enhetstaxa mindre lass sorterat avfall (släpkärra el. liknande)

350 kr/lass

Här kan du ladda ned en mer utskriftsvänlig version av våra tippavgifter (pdf-fil).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image