Fjärrvärme

Våra taxor justeras normalt en gång per år efter beslut av Finspångs Tekniska Verks styrelse. Taxorna gäller från och med 2018-01-01.

Vi meddelar våra kunder 60 dagar före en eventuell taxeändring. Avtalet om fjärrvärmeleverans gäller tills vidare och har en uppsägningstid på 90 dagar om inget annat avtalats.

Mer om fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen började gälla den 1 juli 2008. Lagen syftar till att stärka kundernas ställning och öka insynen i fjärrvärmeföretagens verksamhet. Enligt fjärrvärmelagen har våra kunder rätt att vid exempelvis en taxehöjning begära förhandling och ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. En eventuell begäran om förhandling ska skriftligen framställas till oss inom tre veckor från denna underrättelse.

Fjärrvärmefakturan

Din fjärrvärmemätare kan fjärravläsas vilket innebär att din faktura visar den värme du verkligen förbrukat under varje enskild månad. Autogiro eller e-faktura är två bra alternativ för att ordna betalningen.

En bra affär

Fjärrvärme är en prisvärd, trygg och miljövänlig uppvärmningsform. Är du intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet?

Under rubriken Nyanslutningar till vänster kan du läsa mer om hur det fungerar.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image