Prisinformation 2017

Prisinformation enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.
Beräkningar inklusive moms.

Anmärkning: För tabellerna 2-4 är beräkningarna gjorda utifrån ett uppskattat effektbehov (P). I verkligheten har dessa kunder en individuellt uppmätt förbrukning över året samt en individuellt uppmätt effekt (P)
vilket gör att det i praktiken inte finns någon ren fast avgiftsdel för kunder >12 kW. 

 

Tabell 1. Kundkategori småhus (<12 kW)

Årlig förbrukning kWhTotal kostnad per årFast avgiftRörlig avgift (säsong)

10 000

13 189

7 232

5 957

15 000

16 168

7 232

8 936

20 000

19 147

7 232

11 915

25 000

22 126

7 232

14 894

 

Tabell 2. Kundkategori småhus (>12 kW)

Årlig förbrukning kWhP (antaget värde)Total kostnad per årKapacitets-avgiftRörlig avgift

30 000

14

32 295

16 081

16 214

40 000

18

42 281

20 663

21 618

50 000

23

53 404

26 381

27 023

60 000

27

63 377

30 950

32 427

 

Tabell 3. Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning kWhP (antaget värde) Total kostnad per årKapacitets-avgiftRörlig   avgift

80 000

36

84 442

41 206

43 236

193 000

87

203 073

98 766

104 307

500 000

225

519 941

249 716

270 225

1 000 000

450

1 021 252

480 802

540 450

 

Tabell 4. Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning kWhP (antaget värde) Total kostnad per årKapacitets-avgiftRörlig  avgift

80 000

40

88 992

45 756

43 236

193 000

100

217 592

113 285

104 307

500 000

260

557 112

286 887

270 225

1 000 000

525

1 094 141

553 691

540 450

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image