Prisinformation 2018

Prisinformation enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.
Beräkningar inklusive moms.

Anmärkning: För tabellerna 2-4 är beräkningarna gjorda utifrån ett uppskattat effektbehov (P). I verkligheten har dessa kunder en individuellt uppmätt förbrukning över året samt en individuellt uppmätt effekt (P)
vilket gör att det i praktiken inte finns någon ren fast avgiftsdel för kunder >12 kW. 

 

Tabell 1. Kundkategori småhus (<12 kW)

Årlig förbrukning kWhTotal kostnad per årFast avgiftRörlig avgift (säsong)

10 000

13 472

7 485

5 987

15 000

16 466

7 485

8 981

20 000

19 460

7 485

11 975

25 000

22 454

7 485

14 969

 

Tabell 2. Kundkategori småhus (>12 kW)

Årlig förbrukning kWhP (antaget värde)Total kostnad per årKapacitets-avgiftRörlig avgift

30 000

14

32 943

16 641

16 302

40 000

18

43 119

21 383

21 736

50 000

23

54 471

27 301

27 170

60 000

27

64 644

32 030

32 604

 

Tabell 3. Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning kWhP (antaget värde) Total kostnad per årKapacitets-avgiftRörlig   avgift

80 000

36

86 118

42 647

43 471

193 000

87

207 121

102 246

104 875

500 000

225

530 413

258 716

271 697

1 000 000

450

1 042 195

498 802

543 393

 

Tabell 4. Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning kWhP (antaget värde) Total kostnad per årKapacitets-avgiftRörlig  avgift

80 000

40

90 827

47 356

43 471

193 000

100

222 160

117 285

104 875

500 000

260

568 984

297 287

271 697

1 000 000

525

1 118 084

574 691

543 393

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image