Normalårskorrigering

En stor ek i vinterlandskap Foto:Reine HanssonFör att kunna jämföra energianvändningen med tidigare år måste man ta hänsyn till om det varit varmare eller kallare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Siffrorna justeras då för temperaturskillnader med hjälp av SMHI:s graddagar och normalår.

Normalåret är beräknat på de genomsnittligt antal graddagar för varje väderstation i landet som SMHI mätte upp under åren 1971-2000.
Detta normalår har värdet 100. SMHI:s graddagar anger hur den gångna månadens utetemperatur avvikit från normalåret för en specifik ort. Normalårskorrigering innebär att man jämför det gångna årets antal graddagar med normalåret och korrigerar på det sättet årets förbrukning efter temperaturförhållandena som varit under året.

Har det varit varmare än normalåret, till exempel 96 % av normalåret, korrigeras årsförbrukningen till normalår genom att dividera årsförbrukningen i kWh med 0,96.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image