Fjärrvärmetaxa för villor och småhus

Taxan gäller från 2017-01-01 och är inklusive moms. Taxan justeras normalt en gång per årefter beslut av Finspångs Tekniska Verks styrelse. Enligt fjärrvärmelagen måste våra kunder meddelas 60 dagar före en eventuelltaxeändring. Fjärrvärmeavtalet mellan Finspångs Tekniska Verk gäller tills vidare och haren uppsägningstid på 90 dagar om inget annat avtalats.

Fast årsavgift och energiavgift

Fjärrvärmepriset består av en rörlig energiavgift och en fast årsavgift. För 2017 höjs den fasta årsavgiften med 4 % till 7 232 kr/år. Den rörliga energiavgiften ligger kvar på 2015-års nivå med 59,38 öre/kWh. Tillsammans blir det en genomsnittlig prishöjning på 1,5 %.

En villakund som förbrukar cirka 20 000 kWh/år får en ökad månadskostnad med ca 23 kr som en konsekvens av taxehöjningen för 2017.

Valmöjlighet - standard eller säsong

Du har möjlighet att välja mellan två fjärrvärmetaxor: Taxa enligt standard eller taxa anpassad efter säsong. Valt taxealternativ gäller tillsvidare men minst kalenderårsvis, det vill säga den period som löper från och med 2017-01-01 till och med 2017-12-31.

Alternativ 1. Fjärrvärmetaxa 2017 (enligt standard, inklusive moms)

För värmeeffektbehov (P) upp till och med 12 kW

Energiavgift inkl. moms

Fast årsavgift

7 232 kr

Rörlig energiavgift

59,38 öre/kWh


Alternativ 2. Fjärrvärmetaxa 2017 (säsongsanpassad, inklusive moms)
Denna taxa är indelad i en fast avgift och en rörlig energiavgift som är uppdelad efter tre säsonger; vinter, vår/höst samt sommar. Säsongerna speglar de bränsleslag som för den perioden är rådande. Uppmätt förbrukning faktureras månadsvis i efterskott.

För värmeeffektbehov (P) upp till och med 12 kW

Energiavgift inkl. moms

Fast årsavgift

7 232 kr

Rörlig energiavgift vinter (jan-mars, nov-dec)

70,80 öre/kWh

Rörlig energiavgift vår/höst (april-maj, sept-okt)

38,32 öre/kWh

Rörlig energiavgift sommar (jun-aug)

21,80 öre/kWh

Ladda ned en utskriftsvänlig version av fjärrvärmetaxan (pdf-fil, 225 Kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image