Flödesavgift för effektkunder

För att få bukt med höga returtemperaturer har vi infört en flödesavgift.

Hög belastning ger höjda avgifter

I samband med att vi gått över till att fjärravläsa fjärrvärmemätare har vi märkt att en del av våra effektkunder sänder ut för höga returtemperaturer i nätet. Returtemperaturer som överstiger 55° C ger en högre belastning på vårt värmeverk, något som ökar våra kostnader och därmed höjer avgifterna. Höga returtemperaturer försämrar dessutom effektiviteten i värmeverkets rökgasrening, vilket inte är optimalt för miljön.

15 kr/m³ under vintermånaderna

Vi kommer att kontakta de kunder som vi ser sänder ut en returtemperatur på över 55° C. Dessa kunder kommer att få tre veckor på sig att åtgärda problemet. Efter det blir flödet debiterat med 15 kr/m³ fram till att returtemperaturen är korrigerad. Avgiften gäller under vintermånaderna det vill säga januari-mars samt november-december. 

Se över din fjärrvärmecentral

För att undvika flödesavgiften är det bra om du ser över din anläggning. På din värmemätare läser du av den display som visar anläggningens returtemperatur. Visar den en temperatur som är över 55°C behöver din fjärrvärmecentral ses över. En väl fungerande fjärrvärmecentral lämnar en returtemperatur på under 45°C. Kontakta din ordinarie VVS-entreprenör så får du hjälp med kontroll och service.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image