Vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp bestäms av vår VA-taxa. Taxan styrs av vattentjänstlagen och konstruktionen beslutas av kommunalfullmäktige. Det är enbart VA-kunder som betalar för VA-verksamheten vilket innebär att den är helt avgiftsfinansierad utan några bidrag. VA-verksamheten har en egen ekonomi helt skild från övriga verksamheter och går inte med vinst. 

Nedan hittar du ett räkneexempel med avgifter hämtade från VA-taxan för 2018. Avgifterna redovisas i kronor inklusive moms.

Exempel, enbostadshus år 2018: 

Enbostadshus vid förbrukning
av 150 m3/år (villa) 

 

Fast avgift 1 st mätare á 2,5 m3

3 010 kr

150 m3 x 32,00 kr/m3

4 800 kr

1 st lägenhetsavgift

1 143,75 kr

Summa

8 953,75 kr

I avgifterna ingår kostnader för rening och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten, omhändertagande av dagvatten, skötsel och drift av tolv VA-anläggningar, tre vattentorn, 47 pumpstationer, fyra tryckstegringsstationer och mer än 400 km VA-ledningar. Dessutom administration och underhåll av 6 000 vattenmätare. Det går inga skattepengar till VA-verksamheten. VA-taxan för 2018 höjs med 7,5 %.

Hela VA-taxan för 2018 kan du ladda ned här (pdf-fil). 


Avgift i tre delar

VA-taxan är uppdelad i tre delar: fast avgift, lägenhetsavgift samt en rörlig förbrukningsavgift. 

Fast avgift

Den fasta avgiften baseras på din vattenmätares kapacitet (det vattenflöde du har tillgång till mätt i kubikmeter vatten/timme). Vattenmätaren är monterad på den inkommande vattenledningen och är vår egendom. Du är däremot skyldig att vårda den och se till att den är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. 

Lägenhetsavgift

Den andra delen i taxan kallas lägenhetsavgift. Varje bostad betalar en lägenhetsavgift. Det betyder att du betalar en lägenhetsavgift för en normalvilla medan till exempel ett flerfamiljshus med åtta lägenheter får betala åtta lägenhetsavgifter. 

Förbrukningsavgift

Sista delen i taxan är en rörlig förbrukningsavgift per kubikmeter förbrukat vatten.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image