Prislista för avtalstjänster 2018

Taxa särskilda förhållanden, vatten och avlopp
Gäller från och med 2018-01-01

 1.   För att täcka nödvändiga kostnader för Finspångs Tekniska Verk, nedan kallad Huvudmannen vid anläggande och drift av tjänster som inte ingår i Huvudmannens åtaganden ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig, nedan kallad avtalskund som begärt tjänster utöver dricksvattenleverans till hushåll betala avgifter enligt denna taxa.

2.   Huvudmannen har ensam rätt och utan förbehåll att bedöma om följande tjänster kan tillhandahållas.

3.   Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

4.   Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Vatten från brandpost (VB)

Nej

Ja

Sprinklervatten (SV)

Ja

Ja

Processvatten för industriellt bruk (PV)

Ja

Enligt avtal

Vattenmätare fjärravläst (VMF)

Ja

Nej

Värmemängdsmätare fjärravläst (VMMF)

Ja

Nej

För andra önskade tjänster kontakta Huvudmannen

  • Avgiftsskyldighet för ändamålet VB inträder när avtalskunden fått godkänt att ta ut vatten från anvisad brandpost.
  • Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen SV och PV inträder när Huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat avtalskunden om förbindelsepunktens läge.
  • Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen VMF och VMMF inträder när installationen upprättats av Huvudmannen och meddelats avtalskunden.
  • Vid avslutat avtal står avtalskunden för eventuella återställningskostnader.

5.   Anläggningsavgifter (anslutningsavgift).

För avtalskunder som begärt (lämnat in anmälan om) upprättande av tidigare nämnda ändamål ska en anläggningsavgift erläggas.

Anläggningsavgift utgår per fastighet med:

Ändamål

Avgift

Sprinklervatten (SV)

Offert

Processvatten för industriellt bruk (PV)

Offert

Vattenmätare fjärravläst (VMF)

Offert

Värmemängdsmätare fjärravläst (VMMF)
signal från fjärrvärmemätare

Offert

Anläggningsavgift sammanställs och faktureras efter genomförd installation.

6.   Brukningsavgifter.

6.1 För kunder med enstaka behov av vatten från brandpost (VB) ska brukningsavgift erläggas.

Avgift utgår per hämtningstillfälle med:

 

Exkl. moms

Inkl. moms

Varje påbörjad 30 m³

960 kr

1 200 kr

För återkommande vattenuttag ska avtal tecknas.

6.2 För avtalskunder med sprinklervatten (SV) ska brukningsavgift erläggas. I avgiften ingår vattenanvändningen vid provning av anläggningen.

Avgift utgår per anläggning med:

 

Fast avgift per år

Exkl. moms

Inkl. moms

a)

Ledningens invändiga dimension

 

 

 

Dn <100 mm

9 079 kr

11 348 kr

 

Dn 100 mm

15 838 kr

19 797,50 kr

 

Dn 150 mm

27 772 kr

34 715 kr

 

Dn 200 mm

42 092 kr

52 615 kr

         För övriga tjänster kontakta Huvudmannen för offert.
       
        
Brukningsavgiften faktureras kvartalsvis.

Ladda ned en utskriftsvänlig version (pdf-fil).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image