Avloppsvatten

Hanteringen av vårt dricks- och avloppsvatten har stor betydelse eftersom vatten vandrar i ett ständigt kretslopp runt jorden. I Finspångs kommun har vi sex avloppsreningsverk som renar avloppsvattnet som kommer från våra kunder. Våra avloppsreningsverk tar emot normalt hushållsspillvatten det vill säga sådant vatten som kommer från bad, disk, tvätt och från toaletten.


En dagvattenbrunn Foto: Anette Melander

Spillvatten och dagvatten

Avloppsvatten kan delas upp i två kategorier: spillvatten och dagvatten.

Spillvatten är det förorenade vatten som kommer från våra hushåll och företag och leds via ledningsnätet till ett avloppsreningsverk.
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från exempelvis tak och gator direkt till en dagvattenbrunn. Dagvatten passerar oftast inte ett reningsverk på sin väg ut i naturen. Tvättar du bilen på gatan åker alla föroreningar och smuts via dagvattnet ut direkt till våra vattendrag. 

Du kan hjälpa till att hålla avloppsvattnet så giftfritt som möjligt genom att till exempel använda en ”gör-det-självhall” med fullt utbyggd rening av tvättvattnet när du vill tvätta bilen.


Slambrunn i cement med lock, fotograf Anette MelanderEnskilt avlopp

För dig som i dagsläget saknar möjlighet att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet finns möjligheten att inrätta ett enskilt avlopp. Sådana frågor hanteras av kommunens miljöenhet. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Har du redan ett enskilt avlopp och vill beställa slamtömning eller latrinhämtning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, tfn 0122-851 80. Du kan läsa mer under respektive rubrik i kolumnen till vänster. Här hittar du även våra prislistor.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image