Dagvatten

En dagvattenbrunn Foto: Anette MelanderMed dagvatten menas till exempel regnvatten och smältvatten som rinner utefter gator och trottoarer ned i dagvattenbrunnar.  

Dagvatten passerar i normalfallet inte reningsverket utan leds oftast via ledningar och diken direkt till våra vattendrag. Det är därför viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar.

Du ska inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta utan på  en tvätthall med fullt utbyggd rening. Läs mer under rubriken Fordonstvätt.

Håll rent vid dagvattenbrunnen

Vid snösmältning, kraftiga regn eller liknande bildas det ofta stora mängder dagvatten. Har du möjlighet att kolla så att dagvatten-
brunnarna på din gata är rena från löv, snö, is och annat som kan förhindra avrinningen så minimeras risken för översvämning vid din fastighet. 

Hör av dig till vår kundtjänst om du ser att det uppstår problem vid någon brunn.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image