Enskilt avlopp

massor av latrintunnorSlamtömning och latrinhämtning
Tömning av latrin från förmultningstoaletter eller liknande samt tömning av slam från ett enskilt avlopp sorterar under vår avfallsverksamhet.Vill du ha mer information om slam- och latrintömning följer du den här länken. 

Nyanläggning
Om du vill anlägga ett enskilt avlopp, det vill säga ett avlopp som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet, ska du söka tillstånd hos kommunens miljöenhet. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image