Spillvatten

lingonNär vi i våra hushåll använder vatten, till exempel i köket eller badrummet bildas något som på fackspråk kallas spillvatten. Spillvatten kallas även förorenat vatten från våra industrier.

Har du kommunalt avlopp leds spillvattnet via ledningsnätet till ett avloppsreningsverk. Här renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut i naturen igen.

Vill du läsa vår spillvattenpolicy kan du ladda ned den här (pdf-fil, 274 Kb öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image