Enskilt dricksvatten

Illustration av grön gammaldags vattenpump (Fotograf: Bert Kindåker)Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnets kvalitet.

Variationer i kvalitén

Vattenkvalitén kan variera under året beroende på vädret och hur väl skyddad din brunn är. Den vanligaste orsaken till att ett brunnsvatten bedöms som otjänligt är att det innehåller ett för högt antal bakterier. I vår kommun är det dessutom inte ovanligt med förhöjda järn- och manganhalter. Det är speciellt viktigt att du kontrollerar ditt vatten om du har barn eftersom de är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.  

Kontrollera din vattentäkt regelbundet

Många tror att om man vid en enstaka analys har tjänligt vatten så kommer det att förbli så. Ett vatten kan dock förändras naturligt och dessutom  behöver brunnen (och ledningarna) skötas. Det minsta du kan göra själv är att kontrollera hur brunnen och omgivningen runt den ser ut (en så kallad okulär besiktning). Om brunnsvattnet inte är tillräckligt bra är det brunnsägaren som får ansvara för att reda ut orsakerna och stå för åtgärderna/kostnaderna.

Radon, arsenik och uran

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Särskilt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av exempelvis radon, arsenik och uran. Mer information inom detta ämne kan du hämta här (pdf-fil, 42 Kb, öppnas i nytt fönster).

Har du egen brunn är du alltid välkommen att höra av dig till Finspångs kommuns miljöenhet för rådgivning. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image