Våra vattenverk

dricksglas med vattenAllt vatten som du använder i ditt hem är dricksvatten - vare sig det är till städning, matlagning, tvätt eller toalettspolning, Det kommunala dricksvattnet kontrolleras både vid intaget till vattenverket, under beredningen och ute på ledningsnätet. Finspångs kommun har sex vattenverk där råvattnet genomgår en mängd reningsprocesser innan det når kranarna hos våra kunder.

 

Exteriörbild av vattenverket i Finspång (Fotograf:  Marielle Johansson)

Vårt största

Vattenverket Bleken distribuerar vatten till Finspångs centralort samt till Butbro, Lotorp, Risinge, Sonstorp, Hällestad, Borggård och Ljusfallshammar. Anläggningens nuvarande belastning uppgår till cirka 18 000 personer.Vattnet tas från sjöarna Bleken och Näfssjön.

Vårt nyaste

Igelfors vattenverk byggdes 1977, renoverades 1994 och genomgick en rejäl upprustning 2011. Vi installerade då  ett UV-ljusaggregat som har till uppgift att oskadliggöra eventuella mikroorganismer. Vi behöver inte längre använda kemikalier för att rena dricksvattnet innan det når våra kunder. Samtidigt byttes el- och styrsystemet ut, nya rör drogs och hela anläggningen fräschades upp invändigt.

Riktlinjer

Vi vill att vårt dricksvatten ska vara gott och rent, inte lukta eller se grumligt ut, att det ska vara hälsosamt och lättillgängligt. Allt detta finns också uttryckt i livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse. Där finns riktlinjer för hur ett bra dricksvatten ska vara. Du hittar länken i kolumnen till höger.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du hittar kontaktinformation i kolumnen till höger. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image