Vattenkvalitet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner desto mjukare vatten. Hårdheten har bland annat betydelse när man doserar tvättmedel i tvättmaskinen. I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket tvättmedel, vilket är bättre för miljön. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

I tabellen nedan visas hårdheten på vattnet från våra olika vattenreningsverk i kommunen:

Vattenreningsverk Hårdhet
Byle 4,5 °dH (mjukt)

Finspång

4,2 °dH (mjukt)

Grytgöl 5,7 °dH (mjukt)

Hävla 

9,0 °dH (medelhårt)

Igelfors 5,6 °dH (mjukt)

Rejmyre

1,6 °dH (mycket mjukt)

Från Finspångs vattenreningsverk levereras vatten till Lotorp, Risinge, Butbro, Sonstorp, Hällestad, Borggård och Ljusfallshammar. 

Vi analyserar och kontrollerar

Bildmontage med förstoringsglas som hålls över en vattenspegel med vågor (Fotograf Bert Kindåker)Vi gör kontroller vid vattentäkten, när vattnet lämnar vattenverket samt hos konsumenten, till exempel vid skolor och förskolor. Vid analysering av ett vattenprov ger ges ett av tre omdömen:

  • tjänligt vatten, vilket betyder att vattnet är bra för det ändamål man tänkt sig.
  • tjänligt med anmärkning, vilket är en varningssignal - en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
  • otjänligt, vilket innebär att vattnet är olämpligt att dricka

Det är många krav som ska uppfyllas för att ett vatten ska betraktas som tjänligt, men i Sverige är vi lyckligt lottade och de allra flesta i vårt land har tillgång till bra dricksvatten. I vår kommun gör vi kontinuerligt omfattande kemiska och biologiska analyser på vårt kommunala dricksvatten. Detta för att med säkerhet veta att vattenkvalitén är så bra som den ska vara.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image