Enskild anläggning

massor av latrintunnorSlamtömning och latrinhämtning
Tömning av latrin från förmultningstoaletter eller liknande samt tömning av slam från ett enskilt avlopp sorterar under vår avfallsverksamhet. Är du redan kund hos oss kan du gå in på Mina sidor och enkelt sköta dina latrin- och slamärenden. Vill du ha mer information om slam- och latrintömning följer du den här länken. 

Nyanläggning avlopp
Om du vill anlägga ett enskilt avlopp, det vill säga ett avlopp som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet, ska du söka tillstånd hos kommunens miljöenhet. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger. Du kan även läsa mer om nyanläggning under rubriken VA på landet.

Illustration av grön gammaldags vattenpump (Fotograf: Bert Kindåker)Enskilt dricksvatten
Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Du alltid välkommen att höra av dig till Finspångs kommuns miljöenhet för rådgivning. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Nyanläggning enskilt dricksvatten
Vill du nyanlägga en dricksvattenbrunn ska du först kontakta kommunens miljöenhet. Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som handlar om dricksvatten från enskilda brunnar. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image