Våra reningsverk

Interiör från Axsäters avloppsreningsverk i Finspång (Fotograf: Roxx fotografer, Vimmerby)Axsäters avloppsreningsverk är kommunens största reningsverk och ligger vid Skutbosjöns nedre del. Det färdigställdes 1975 och den nuvarande belastningen motsvarar cirka 19 000 personer.

Avloppsvattenmängden uppgår till cirka 7 200 m3/dygn. Det mosvarar cirka 300 m3/h eller över 2, 5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Avloppsvattnet genomgår här mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut i naturen igen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image