Ledningsnät

vattenledningVi ansvarar för att det kommunala ledningsnätet underhålls, förvaltas och byggs ut. 

I Finspång har vi närmare 175 km vattenledningar, 140 km avloppsledningar samt 80 km dagvattenledningar. 
I ledningsnätet byggs även vattenreservoarer, exempelvis vattentorn, in. Förutom att fungera som vattenmagasin är de till för att hålla ett lagom tryck i ledningarna.


Problem med ledningsnätet

Vi ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet i Finspångs kommun. Det omfattar ledningar som ligger i gator, vägar och på allmänna platser fram till fastigheternas förbindelsepunkter. Förbindelsepunkten är gränsen mellan bolagets och fastighetens ledning.

Får du problem med ledningsnätet och vill veta mer om ansvarsområden och förbindelsepunkter hittar du information under rubriken Ansvarsområde i kolumnen till vänster.


Ansluta, ändra eller bygga nytt?

Man i guka byxor gräver i grusgrop brevid rörOm du vill ansluta dig till det kommunala ledningsnätet finns det ett antal moment att fundera igenom.

För nyanläggning eller ändring av vatten- och avloppsledningar inom fastigheten krävs bygglov. Ansökningsblanketten kan du ladda ned under rubriken "Blanketter ". Ett arbete får inte påbörjas förrän detta bygglov har beviljats.

Tänk på att beroende på VA-ärende kan olika typer av avgifter bli aktuella. Kolla med oss eller Miljöenheten innan du påbörjar ditt VA-projekt så att du inte får några tråkiga överraskningar.     

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image