Ansvarsområde

Vi ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet i Finspångs kommun. Det omfattar ledningar som ligger i gator, vägar och på allmänna platser fram till fastigheternas förbindelsepunkter. Förbindelsepunkten är gränsen mellan bolagets och fastighetens ledning. Fastighetsägaren ansvarar själv för de ledningar och andra vatten- och avloppsinstallationer som ligger på tomtmark innanför förbindelsepunkten.  

Förbindelsepunkt

Normalt ligger förbindelsepunkten 0,3 meter utanför tomtgränsen, under förutsättning att fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar (figur 1).

Grafisk illustration från Tekniska verken 

Gata med allmän ledning. Förbindelsepunkt 0,3 m från tomtgräns.

 

 

Serviceledning kan även dras genom angränsande fastighet (figur 2). För att undvika framtida tvister bör det då upprättas ett servitutsavtal mellan berörda fastigheter.

grafisk illustration från tekniska verken  

Gata med allmän ledning. Förbindelsepunkt 0,3 m från tomtgräns.

 

 

Ibland kan våra allmänna ledningar var dragna genom privata tomter, i så kallade U-områden (figur 3). Även med ett sådant arrangemang bör man vara noga med att ha ett servitutsavtal. 

grafisk illustration från tekniska verken   

Allmän ledning på privat mark i så kallat U-område. Förbindelsepunkt invid den allmänna ledningen.

 

 

Det kan även förekomma andra anslutningsformer till vatten- och avloppsnätet än vad som visats i figurerna ovan. Om du har frågor gällande kartor över vatten- och avloppsledningar på din egen tomt är du välkommen att kontakta Finspångs kommun, tfn 0122-850 00.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image