VA landsbygd

Nyanläggning avlopp
Om du vill anlägga ett enskilt avlopp, det vill säga ett avlopp som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet, ska du söka tillstånd hos kommunens miljöenhet. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger. Tömning av latrin från förmultningstoaletter eller liknande samt tömning av slam från ett enskilt avlopp sorterar under vår avfallsverksamhet. Blir du kund hos oss kan du gå in på Mina sidor och enkelt sköta dina latrin- och slamärenden. Vill du ha mer information om slam- och latrintömning följer du den här länken.

Nyanläggning enskilt dricksvatten
Vill du nyanlägga en dricksvattenbrunn ska du först kontakta kommunens miljöenhet. Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som handlar om dricksvatten från enskilda brunnar. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger. Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Du alltid välkommen att höra av dig till Finspångs kommuns miljöenhet för rådgivning. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image