Återströmmningsskydd

För att skydda dricksvattnet mot föroreningar ska alla anslutningar till kommunala vattenledningsnät vara försedda med någon form av återströmningsskydd. Normalt sker detta genom att det finns en backventil i vattenmätaren. Återströmningsskyddet ska vara anpassat efter den kategori som din verksamhets farliga smittkällor är kopplat till. Det finns olika kategorier (1-5, där 5 är värst) på vätskor och smittkällor som kan kontaminera dricksvattennätet. För bedömning av vilken kategori din verksamhet har kontakta din handläggare på Finspångs Tekniska. Återströmningsskyddet ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1717 och placeras på ledningen efter B-ventilen. Fastighetsägaren bekostar återströmningsskyddet.

Finspångs kommun/Finspångs Tekniska avgör vilken typ av återströmningsskydd som ska installeras utifrån standarden SS-EN 1717. 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image