VA tättbebyggt område

Hus som håller på att byggas

 

 

 

 

 

 

 

Du måste göra en servisanmälan till oss om du:

 

  • ska bygga en ny fastighet eller ansluta en befintligt fastighet till kommunalt vatten och avlopp
  • bygger om så att VA-anslutningarna inne på fastigheten ändras
  • gör en omläggning av dina VA-serviser
  • bygger Attefallshus eller liknande med beboelig yta (sovplats samt vatten och avlopp)
  • bygger pool med anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

 


Gör så här

1. Läs all viktig information.
Ta dig tid att läsa igenom vår ABVA(Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot din kommun. Läs ABVA (pdf).

Har du en verksamhet/företag är det viktigt att du även läst igenom vår spillvattenpolicy som är riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Läs spillvattenpolicyn (pdf).

2. Skicka in din servisanmälan

Tänk på att göra din servisanmälan innan du börjar bygga. Då kan vi kontrollera att allt ansluts på rätt sätt innan du påbörjar arbetet. Du slipper kostsamma och besvärliga korrigeringar i efterhand och vi kan ta hand om vårt VA-ledningsnät på bästa sätt. Hämta servisanmälansblankett (pdf).

 

Vid en till- och ombyggnad kan det innebära en VA-avgift för tillkommande yta. Kontakta gärna NSVA och fråga vad som gäller i just ditt ärende.

 

Göra en VA-anmälan

1. Läs viktig information

 

Råd och anvisningar för anslutningarna på sin fastighet (för alla)

 

Särskilda krav för olika verksamheter (för företag)

 

2. Skicka in VA-anmälan

 

Här kan du göra din VA-anmälan direkt på nsva.se med hjälp av våra VA-anslutningsguider. I guiden får du stöd och information kring hur du ska hantera din VA-anslutning. Till din VA-anmälan måste du bifoga VA-ritningar över fastigheten. Se punkt 3 nedan.

 

Observera att om du behöver byggvatten måste du skicka in en separat anmälan för detta.

 

VA-anmälan för bostad

 

VA-anmälan annan fastighet (för verksamheter)

 

VA-anmälan för byggvatten

 

När du skickat in din anmälan så får du ett bekräftelsemail till den mailadress du uppgett i anmälan. Bekräftelsemailet innehåller ett ärendenummer och information om hur din anmälan hanteras vidare. Mailet är bara en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Bekräftelse på att VA-anmälan är godkänd kommer från den handläggare som hanterar ärendet.

 

3. VA-ritningar

 

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten. Ritningarna ska vara skalenliga och visa:

 

Vatten- och spillvattenledningar inom byggnader

Vatten-, spillvatten-, dagvatten- samt dräneringsledningar i mark

Situationsplan (översiktsritning)

Är du redan ansluten till VA-nätet i Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Åstorp kan du beställa ritningar från oss. För fastigheter i Båstad och Svalöv hänvisar vi till din kommun.

 

Handläggningstid och inkoppling

Det tar vanligen 2-4 veckor för NSVA att handlägga ditt ärende. Därefter ska servisledningen anläggas. Just nu har vi en längre handläggningstid och ber om överseende för detta.

 

Totalt tar det minst 6 veckor från det att VA-anmälan kommit in till NSVA tills du har möjlighet att koppla in din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Tänk på att avstängningsventilen endast får hanteras av NSVA.

 

Fakturering

Ett par veckor efter att ert ärende är klart faktureras du anläggningsavgift. Anläggningsavgiftens storlek bestäms av kommunfullmäktige och varierar från kommun till kommun.

 

Efter inkopplingen kommer du börja faktureras brukningsavgifter. Läs mer under Priser & avgifter.

 

Mer information

Om du har frågor kontakta oss gärna på 010-490 97 00 eller kundservice@nsva.se. Kontakta oss också om du hellre vill ha blankett för VA-anmälan hemskickad.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image