Språk/Language

Skolkuratorer

Finspångs skolkuratorer arbetar med att ge elever, föräldrar och lärare stöd, information och service i sociala frågor.

Kuratorerna jobbar med individer, grupper och organisationer. Behöver du stöd, kontakta den kurator som arbetar inom ditt skolområde.

Individnivå

Kuratorn kan ge konsultation och stöd till skolpersonal och föräldrar i hur de kan hantera olika situationer, samt finna hållbara lösningar kring elever/barn. Kurator kan med utgångspunkt i det psykosociala perspektivet göra kartläggningar och bedömningar för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Kurator kan även utifrån elevers önskan erbjuda orienterande-/råd- och stödsamtal.

Gruppnivå

Kuratorn arbetar konsultativt, vilket innebär att kuratorn genom att tillföra sin psykosociala kompetens har en stödjande funktion i det elevvårdande arbetet som skolans personal utför. Kurator kan genom stöd/samarbete med ansvarig lärare arbeta med hela klasser eller mindre elevgrupper. Kurator ingår även i skolans elevhälsoteam samt i den grupp som aktiveras vid krissituationer.

Organisationsnivå

Kuratorn arbetar aktivt tillsammans med andra yrkesgrupper med främjande arbete, förändringsarbete, utvecklingsprojekt samt utrednings/kartläggningsarbete. Arbetet med skolans rutiner, arbetsplaner och resursanvändning är på organisationsnivå en annan del av kuratorsarbetet, liksom samverkan med andra verksamheter.

Kontakt

Patrick Broeders
Kurator
Storängsskolan

070-276 61 29
patrick.broeders@finspang.se

Ritha Franck
Kurator

070-546 84 74

Rejmyre skola, Björke skola, Brenäs skola, Högalidsskolan, Lotorps skola

Malin Goding
Kurator
Nyhemsskolan F-9, Särskolan

072-726 37 00
malin.goding@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Jeanette Grundström
Kurator
Grosvadsskolan

0122-856 09

Anna Axelsson
Kurator (IM, GYS)
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-554 16 50

Therese Cumming
Kurator (BA, EK, NA, SA, LÄ)
Bergska gymnasiet, Bildningen

072-143 94 05
therese.cumming@finspang.se