Språk/Language

Hälsobesök

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och arbetet är först och främst förebyggande. Här kan du läsa om de hälsobesök som erbjuds elever i olika årskurser.

Förskoleklass

En hälsodeklaration följer med barnet hem som vårdnadshavare fyller i. Eleven kallas i skolan för kontroll av tillväxt, syn och hörsel. Meddelande om resultat i hälsokontrollen skickas med eleven hem.

År 1-2 (det år som eleven fyller 8 år)

Läkarbesök tillsammans med vårdnadshavare. Tillväxtkontroll, enkel motorik och neurologitest. Läkaren lyssnar på hjärta och lungor, samt testikelkontroll på pojkar och tidiga pubertetstecken på flickor. Samtal runt barnets tidigare och nuvarande hälsa. Påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.

År 4

Två hälsodeklarationer, en skickas hem till vårdnadshavare och en fyller eleven i under skoltid. Eleven kallas till ett hälsosamtal om bland annat kost- och motionsvanor, hem- och skolsituation. Tillväxt- och pubertetskontroll. Ryggundersökning. Meddelande om resultat i hälsokontrollen skickas med eleven hem.

År 6

HPV-vaccination mot livmoderhalscancer. Flickor vaccineras vid två tillfällen.

År 7

Två hälsodeklarationer, en skickas hem till vårdnadshavare och en fyller eleven i under skoltid. Eleven kallas till ett hälsobesök, med samma innebörd som årskurs 4, men även fokus på tobak, alkohol och droger samt sexualitet. Tillväxt- och ryggkontroll. Medicinsk studie- och yrkesvägledning inför kommande gymnasieval. Meddelande om resultat i hälsokontrollen skickas med eleven hem.

År 9

Påfyllning av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

År 1, gymnasiet

Eleven erbjuds ett hälsosamtal med fokus på dennes livsstil. Syn- tillväxt- och ryggkontroll, vid tidigare avvikelser.

Upptäcks någon avvikelse vid ordinarie hälsobesök blir eleven "kontrollelev" med tätare återbesök inom skolhälsovården eller remitteras vidare.

Kontakt

Marie Doverhag
Enhetschef
Centrala barn- och elevhälsan

0122-856 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång