Språk/Language

Lotorps skola

Lotorps skola är en kommunal grundskola för förskoleklass till årskurs 6. Idag är vi ungefär 150 elever fördelade på sju klasser. 

Röd skolbyggnad i Lotorp.

Klasserna är indelade i tre arbetslag (F-3, 4-6 och fritidshemmet). Lotorps skola erbjuder skolbarnomsorg för samtliga elever.

Skolan ligger naturnära med skog och berg inom skolgårdsområdet. Till Finspångs centrum är det cirka 5 km med belyst cykelbana hela vägen och busshållplats nära skolan.

Vi har ett uteklassrum på tio minuters gångavstånd beläget i skyddad gammelskog. Här finns plats för 25-30 elever under tak där vi har en del undervisning under alla årstider.

Verksamhet

Lotorp och skolan ligger fem kilometer utanför centrala Finspång. Lotorp är en gammal bruksort där järnbruket spelar stor roll i dess historia. Skolan ligger naturnära med skog och berg inom skolgårdsområdet. Skolan består av tre huskroppar; Norrgården, Sörgården och Mellangården. Förebyggande och stödjande arbete mot kränkande behandling bedrivs aktivt på skolan.

Fritidshem

Lotorps fritidshem samverkar med skola och förskoleklass och är inrymt i samma lokaler. Fritidshemmet består av två avdelningar som är riktade till skolår F-1 och skolår 2-6 med pedagogisk verksamhet.
Det ligger naturnära och har en stor gård med skog- och grönområde.

De två avdelningarna Norrgården och Sörgården samverkar med öppning och stängning.

Öppettider
Norrgården kl. 6-18
Sörgården kl. 13.10-16.15

Förskoleklass

Här möter förskolepedagogik skolan och fritidshemmet med ett varierande förhållningssätt vad gäller upplägg för elevarbete, uttrycksformer och lärmiljöer. Behörig lärare och förskoleklasspedagog har ansvaret för elevgruppen under två år vilket möjliggör ett mer effektivt och kontinuerligt lärande där två olika pedagogiska inriktningar och kompetenser samarbetar för att bäst möta elevernas behov. I årskurs 2 fortsätter läraren med klassen t.o.m. årskurs 3 medan förskoleklasspedagogen får ett nytt uppdrag meden ny förskoleklass.

Verksamhetsidé

Lotorps skola ska vara en skola där kunskap och lärande sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som fastställda i läroplan och styrdokument. Eleverna ska i efterhand minnas sin skolgång med glädje.

All personal på skolan ska arbeta för att eleverna ska trivas och vara trygga i skolan och på fritidshemmet. Personalen och skolledning ska också arbeta för att eleverna ska ha inflytande över sin egen skolsituation i den meningen att man som elev är delaktig i lärprocesserna och tar ett personligt ansvar för sitt eget lärande.

Tiden eleverna vistas på Lotorps skolas fritidshem ska vara ett komplement till utbildningen i förskoleklassen och i skolan. Barnen, vägledda av pedagoger, ska ges möjlighet att vara delaktiga i verksamhetens utformning. Målsättningen är att det ska vara roligt och utvecklande att vara på fritids.

Värdegrund och likabehandlingsplan

Arbetet med värdegrundsfrågor är av största vikt. Vår vision är att alla barn och vuxna som arbetar på Lotorps skola och fritidshem ska känna trygghet, trivsel och arbetsglädje. Tillsammans ska vi arbeta för respekt för varandra och för allas lika värde. Vi ska motverka att någon utsätts för kränkande behandling. Eleverna ska ha förtroende för de vuxna och veta vem de kan vända sig ifall de behöver hjälp. Likabehandlingsplanen / plan mot kränkande behandling är ett levande dokument som används i det dagliga arbetet.

Kontakt

Lotorps skola
Mellangården

0122-858 00
mellangarden.skola@finspang.se

Igelforsvägen 34, 610 13 Lotorp

Norrgården
0122-858 07

Sörgården
0122-858 02

Magnus Stark
Rektor
Högalidskolan och Lotorps skola

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se