Språk/Language

Viggestorpsskolan

Viggestorpsskolan i Finspångs centralort vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex och har cirka 225 elever. Skolan satsar på en bred profil med läs– och skrivinlärning.

Barn utanför Viggetorpsskolan.

Kungsfoto


Viggestorpsskolan består av en förskoleklass, lågstadiet klass 1, 2 och 3 och mellanstadiet klass 4A, 4B, 5A, 5B, 6A och 6B.

Fritidshem

Viggestorpsskolans fritidshem består av två avdelningar. Kojan vänder sig till årskurs F-1 och Grottan vänder sig till årskurs 2-6. På fritidshemmet arbetar fyra fritidspedagoger samt skolans elevassistenter och elevcoacher. Detta gör att fritidshemmet har en bred kompetens.

På fritidshemmet arbetar vi kontinuerligt med demokratiska processer, social utveckling och elevens identitetsskapande. Vi försöker ta tillvara på elevernas intressen och erfarenheter för att stärka detta.

Verksamheten utgår från Skolverkets (LGR 11) riktlinjer och mål.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.

Anmälan fritidshem

Tillsynstid fritidshem

Inkomstuppgift till fritidshem

Uppsägning av plats fritidshem

Regler och avgifter fritidshem.pdf

Förskoleklass

På Viggestorpsskolan får ditt barn en lekfull övergång till skolan. Vi blandar lek och kunskaper för att stimulera barnets utveckling och lärande. Vi lägger stort fokus på att utveckla de sociala färdigheterna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla på Viggestorpsskolan ska känna trygghet och arbetsglädje. Eleverna ska möta personal som tar ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier. På Viggestorpsskolan är vi alla lika unika och tillåts vara det.

Viggestorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf

Kontakt

Viggestorpsskolan

0122-855 95
viggestorpsskolan@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 FINSPÅNG

Elisabeth Sjövåg
Rektor

076-242 91 77
elisabeth.sjovag@finspang.se

Sjukanmälan

Förskoleklass
070-292 85 30

Klass 1
070-290 78 60

Klass 2
072-083 22 93

Klass 3
070-083 23 02

Klass 4A och 4B
072-741 51 70

Klass 5A och 5B
070-288 49 58

Klass 6A och 6B
072-741 51 60

Fritidshem Kojan årskurs F-1
070-292 85 30

Fritidshem Grottan årskurs 2-6
070-285 68 10