Språk/Language

Lågstadiet

På lågstadiet årskurs F-3 finns det 98 elever och de är indelade i förskoleklass, klass 1, 2 och 3.

Personal

  • fyra klasslärare
  • två förskollärare
  • fyra fritidspedagoger
  • fyra elevassistenter
  • en musiklärare
  • en textilslöjdslärare
  • en trä- och metallslöjdslärare
  • en speciallärare

Kontakt

Viggestorpsskolan

0122-855 95
viggestorpsskolan@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 FINSPÅNG