Språk/Language

Leverantörsfaktura

Finspångs kommun tar emot fakturor från kommunens leverantörer. Här finner du information om den processen.

Finspångs kommun tar också emot fakturor från kommunens leverantörer. Leverantörerna ska skicka fakturorna till kommunens fakturadress och fakturan ska vara märkt med beställarens referenskod. Kommunen har valt att tar emot e-fakturor för att få en mer effektiv och säker process, både för våra leverantörer och för oss som kund.

Fördelar för dig som leverantör

  • En effektivare och säkrare process, där inga fakturor kommer bort.
  • Minskad miljöpåverkan genom att utskrift och transport inte behövs.
  • Det tar i regel högst 15 minuter aktiv arbetstid att komma i gång.
  • Samma e-fakturalösning kan användas mot många av dina kunder.

Hur går det till?

Vi har valt att arbeta med Svefaktura, vilket är det vanligaste formatet på e-fakturor i Sverige. Observera att det inte handlar om faktura per mejl eller PDF.

Kanske kan du skicka e-fakturor från ditt ekonomisystem direkt till oss eller via Inexchange. Annars tillhandahåller Finspångs kommun en möjlighet att gratis skicka e-fakturor (upp till 100 fakturor per år) via Inexchange Web.

Vid stora fakturamängder kan vi ta emot EDI-fakturor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vill du ändå skicka pappersfaktura ska den skickas till en särskild fakturadress:

Finspångs kommun
Box 5
612 21 Finspång

Märk fakturan med aktuell referenskod

Referenskod

Alla fakturor, oavsett format, ska vara märkta med en referenskod. Referenskoden får du av den som beställer varorna eller tjänsterna. Referenskoden består av två bokstäver (ZF) och sex siffror. Om beställaren inte uppger referenskoden uppmanar vi dig att be om den. Undantag gäller socialtjänstens klientfakturor och utländska fakturor.

Det är viktigt att det framgår av fakturan vad den avser. Om fakturan hänvisar till en följesedel eller specifikation måste den bifogas fakturan.

Ange alltid beställarens referenskod. Komplettera gärna med leveransadress, namn, rekvisitions- eller beställningsnummer på fakturan. Det underlättar för oss i den interna hanteringen.

30 dagars betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst eller godkänd leverans om den infaller senare. Detta gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen. Avtal om andra betalningsvillkor ska godkännas av inköpssamordnare eller ekonomichef.

Vi kan skicka tillbaka ofullständiga fakturor för komplettering. Förfallodagen flyttas då till 30 dagar efter mottagandet av den nya kompletta fakturan.

Reklam och annan information

Reklam och annan liknande post som skickas till vår fakturadress kastas. Det sker ingen vidarebefordran till avsedd mottagare.

Kontakt

Monica Rylander
Administratör
Ekonomi- och styrningsavdelningen

0122-851 05
fakturor@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Finspångs kommun

0122-850 00

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång