Språk/Language

Trygghetslarm

Finspångs kommun använder endast digitala trygghetslarm som tillhandahålls av Doro Care. Trygghetslarmet är till för att du ska känna dig trygg i ditt hem. När du larmar kommer ditt larm till Larmcentralen i Malmö som sedan talar med dig, operatören kallar sedan på den hjälp du behöver.

Trygghetslarmet installeras först när du har ordnat med två nycklar till din bostad. Larmknappen till trygghetslarmet kan antingen bäras runt halsen eller på armen. Larmknappen är vattentät och kan användas i duschen.

Ansökan

Vill du ansöka om ett trygghetslarm kontaktar du biståndshandläggaren i kommunen. Efter fattat beslut kommer ni överens om när äldrelotsen ska komma hem till dig och installera larmet.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar innan larmet är installerat.

Viktigt är då att det finns två stycken nycklar till din bostad, du får en kvittens på att äldrelotsen har tagit emot dina nycklar. I och med det har du givit ditt medgivande till att hemtjänsten får gå in i bostaden när du larmar.

Lämna kopior på alla nycklar (sjutillhållarlås, vanlig dörrnyckel).

När du larmar

När du behöver hjälp och larmar svarar Larmcentralen i Malmö på ditt larm. Operatören frågar vad du behöver ha hjälp med och tar vid behov kontakt med hemtjänsten som då åker hem till dig.

Trygghetslarmet ska i första hand användas vi akuta situationer till exempel om du ramlar eller blir akut sjuk. Du ska inte jämföra larmet med akutsjukvården utan det kan vara en länk mellan dig och sjukvården.

Provlarm

Det är viktigt att du provlarmar ditt trygghetslarm en gång per månad. Det sker även ett automatiskt provlarm en gång per dygn.

Viktigt att tänka på

För att du ska få din hjälp när du larmar får du inte använda sjutillhållarlås, låskedja eller dylikt. Används ändå detta kontaktas polis och du/ni får stå för kostnaden vid åverkan på dörren.

Om du ska flytta, byta lås eller säga upp ditt trygghetslarm

Om du ska flytta eller byter lås på din bostad är det viktigt att du kontaktar äldrelotsen.

  • Vid flytt där du ska ta med dig trygghetslarmet måste äldrelotsen kontaktas i god tid för att trygghetslarmet ska programmeras om samt att skifte av nycklar ska göras. Äldrelotsen ska även installera larmet i din nya bostad.
  • Vid låsbyte ska nycklar skiftas för att hemtjänsens personal ska kunna komma in när du larmar.
  • När larmet ska sägas upp tar du kontakt med äldrelotsen så att de kan hämta trygghetslarmet och lämna tillbaka nycklarna.
  • Trygghetslarmet får inte överlåtas på någon annan.

Avgift för trygghetslarmet

Ett trygghetslarm kostar 250 kronor per månad. Avgiften kan bli lägre om du har låg pension och det räknas även in i maxtaxan.

Om du tappar bort larmet/larmknappen eller om larmet åsamkas skador blir du ersättningsskyldig. Se kontrakt och kvittens som du får i samband med installationen av trygghetslarmet.

Kostnaden för trygghetslarmet vid avslut debiteras fram till dess att äldrelotsen har hämtat larmet.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång